Booking af lokaler

Her kan du finde information og retningslinjer for lån eller leje af foredragssale og mødelokaler på Vejle Bibliotekerne.